ประวัติจ่ายแจคพอต

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
14 ตุลาคม 2564 30,087.92 รายชื่อสมาชิก
13 ตุลาคม 2564 34,387.25 รายชื่อสมาชิก
12 ตุลาคม 2564 43,754.72 รายชื่อสมาชิก
6 ตุลาคม 2564 57,370.94 รายชื่อสมาชิก
2 ตุลาคม 2564 38,746.26 รายชื่อสมาชิก
30 กันยายน 2564 67,085.87 รายชื่อสมาชิก
28 กันยายน 2564 27,407.85 รายชื่อสมาชิก
26 กันยายน 2564 35,981.11 รายชื่อสมาชิก
24 กันยายน 2564 43,724.54 รายชื่อสมาชิก
23 กันยายน 2564 38,857.90 รายชื่อสมาชิก
22 กันยายน 2564 70,180.81 รายชื่อสมาชิก
17 กันยายน 2564 39,794.89 รายชื่อสมาชิก
8 กันยายน 2564 92,989.05 รายชื่อสมาชิก
7 กันยายน 2564 40,827.55 รายชื่อสมาชิก
5 กันยายน 2564 100,420.65 รายชื่อสมาชิก
2 กันยายน 2564 34,383.87 รายชื่อสมาชิก
30 สิงหาคม 2564 33,885.98 รายชื่อสมาชิก
29 สิงหาคม 2564 36,864.66 รายชื่อสมาชิก
28 สิงหาคม 2564 41,151.90 รายชื่อสมาชิก
21 สิงหาคม 2564 54,709.14 รายชื่อสมาชิก