ประวัติจ่ายแจคพอต

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
29 กรกฎาคม 2564 21,208.80 รายชื่อสมาชิก
28 กรกฎาคม 2564 31,936.89 รายชื่อสมาชิก
27 กรกฎาคม 2564 55,176.65 รายชื่อสมาชิก
25 กรกฎาคม 2564 28,613.45 รายชื่อสมาชิก
23 กรกฎาคม 2564 32,506.08 รายชื่อสมาชิก
21 กรกฎาคม 2564 49,429.73 รายชื่อสมาชิก
20 กรกฎาคม 2564 30,687.38 รายชื่อสมาชิก
17 กรกฎาคม 2564 59,607.11 รายชื่อสมาชิก
16 กรกฎาคม 2564 26,147.08 รายชื่อสมาชิก
15 กรกฎาคม 2564 62,718.75 รายชื่อสมาชิก
13 กรกฎาคม 2564 50,398.59 รายชื่อสมาชิก
12 กรกฎาคม 2564 23,478.10 รายชื่อสมาชิก
11 กรกฎาคม 2564 32,039.73 รายชื่อสมาชิก
10 กรกฎาคม 2564 39,795.46 รายชื่อสมาชิก
8 กรกฎาคม 2564 29,095.08 รายชื่อสมาชิก
6 กรกฎาคม 2564 28,868.45 รายชื่อสมาชิก
5 กรกฎาคม 2564 51,420.84 รายชื่อสมาชิก
30 มิถุนายน 2564 37,603.27 รายชื่อสมาชิก
29 มิถุนายน 2564 21,390.73 รายชื่อสมาชิก
27 มิถุนายน 2564 20,476.45 รายชื่อสมาชิก