ประวัติจ่ายแจคพอต

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
20 เมษายน 2564 130,769.03 รายชื่อสมาชิก
19 เมษายน 2564 53,884.27 รายชื่อสมาชิก
18 เมษายน 2564 22,296.25 รายชื่อสมาชิก
14 เมษายน 2564 71,261.83 รายชื่อสมาชิก
13 เมษายน 2564 25,967.60 รายชื่อสมาชิก
12 เมษายน 2564 30,278.32 รายชื่อสมาชิก
9 เมษายน 2564 31,146.77 รายชื่อสมาชิก
8 เมษายน 2564 49,820.06 รายชื่อสมาชิก
7 เมษายน 2564 32,073.92 รายชื่อสมาชิก
6 เมษายน 2564 44,368.92 รายชื่อสมาชิก
5 เมษายน 2564 60,846.70 รายชื่อสมาชิก
4 เมษายน 2564 59,417.13 รายชื่อสมาชิก
31 มีนาคม 2564 66,985.81 รายชื่อสมาชิก
30 มีนาคม 2564 40,123.65 รายชื่อสมาชิก
29 มีนาคม 2564 46,916.29 รายชื่อสมาชิก
26 มีนาคม 2564 51,304.66 รายชื่อสมาชิก
24 มีนาคม 2564 37,681.09 รายชื่อสมาชิก
22 มีนาคม 2564 31,436.61 รายชื่อสมาชิก
20 มีนาคม 2564 46,474.91 รายชื่อสมาชิก
19 มีนาคม 2564 86,749.73 รายชื่อสมาชิก