ประวัติจ่ายแจคพอต

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
8 สิงหาคม 2563 74,358.95 รายชื่อสมาชิก
6 สิงหาคม 2563 26,065.14 รายชื่อสมาชิก
4 สิงหาคม 2563 49,042.21 รายชื่อสมาชิก
3 สิงหาคม 2563 55,706.32 รายชื่อสมาชิก
1 สิงหาคม 2563 80,717.21 รายชื่อสมาชิก
31 กรกฎาคม 2563 30,430.06 รายชื่อสมาชิก
28 กรกฎาคม 2563 72,415.93 รายชื่อสมาชิก
25 กรกฎาคม 2563 30,696.84 รายชื่อสมาชิก
24 กรกฎาคม 2563 28,999.45 รายชื่อสมาชิก
22 กรกฎาคม 2563 49,231.88 รายชื่อสมาชิก
18 กรกฎาคม 2563 34,871.17 รายชื่อสมาชิก
16 กรกฎาคม 2563 22,862.16 รายชื่อสมาชิก
15 กรกฎาคม 2563 27,850.50 รายชื่อสมาชิก
14 กรกฎาคม 2563 37,816.46 รายชื่อสมาชิก
13 กรกฎาคม 2563 43,663.51 รายชื่อสมาชิก
12 กรกฎาคม 2563 31,536.65 รายชื่อสมาชิก
10 กรกฎาคม 2563 41,793.64 รายชื่อสมาชิก
9 กรกฎาคม 2563 34,167.64 รายชื่อสมาชิก
8 กรกฎาคม 2563 29,612.04 รายชื่อสมาชิก
7 กรกฎาคม 2563 62,819.34 รายชื่อสมาชิก