ประวัติจ่ายแจคพอต

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
23 พฤศจิกายน 2563 27,852.64 รายชื่อสมาชิก
21 พฤศจิกายน 2563 30,772.08 รายชื่อสมาชิก
18 พฤศจิกายน 2563 45,554.59 รายชื่อสมาชิก
17 พฤศจิกายน 2563 38,814.32 รายชื่อสมาชิก
15 พฤศจิกายน 2563 46,502.61 รายชื่อสมาชิก
14 พฤศจิกายน 2563 21,778.51 รายชื่อสมาชิก
13 พฤศจิกายน 2563 21,618.80 รายชื่อสมาชิก
10 พฤศจิกายน 2563 46,380.08 รายชื่อสมาชิก
8 พฤศจิกายน 2563 44,612.36 รายชื่อสมาชิก
6 พฤศจิกายน 2563 34,892.44 รายชื่อสมาชิก
5 พฤศจิกายน 2563 40,576.44 รายชื่อสมาชิก
4 พฤศจิกายน 2563 30,840.59 รายชื่อสมาชิก
3 พฤศจิกายน 2563 37,394.17 รายชื่อสมาชิก
1 พฤศจิกายน 2563 37,100.67 รายชื่อสมาชิก
31 ตุลาคม 2563 24,973.79 รายชื่อสมาชิก
28 ตุลาคม 2563 22,376.73 รายชื่อสมาชิก
27 ตุลาคม 2563 26,293.05 รายชื่อสมาชิก
25 ตุลาคม 2563 25,566.46 รายชื่อสมาชิก
23 ตุลาคม 2563 74,031.15 รายชื่อสมาชิก
22 ตุลาคม 2563 29,862.22 รายชื่อสมาชิก