ประวัติจ่ายแจคพอต

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
22 พฤศจิกายน 2564 72,531.96 รายชื่อสมาชิก
20 พฤศจิกายน 2564 28,939.24 รายชื่อสมาชิก
19 พฤศจิกายน 2564 25,031.16 รายชื่อสมาชิก
18 พฤศจิกายน 2564 40,018.59 รายชื่อสมาชิก
16 พฤศจิกายน 2564 52,231.26 รายชื่อสมาชิก
15 พฤศจิกายน 2564 39,949.13 รายชื่อสมาชิก
14 พฤศจิกายน 2564 34,530.45 รายชื่อสมาชิก
12 พฤศจิกายน 2564 21,092.11 รายชื่อสมาชิก
9 พฤศจิกายน 2564 23,252.13 รายชื่อสมาชิก
5 พฤศจิกายน 2564 63,826.59 รายชื่อสมาชิก
3 พฤศจิกายน 2564 28,892.42 รายชื่อสมาชิก
1 พฤศจิกายน 2564 42,429.21 รายชื่อสมาชิก
30 ตุลาคม 2564 33,426.37 รายชื่อสมาชิก
28 ตุลาคม 2564 73,522.82 รายชื่อสมาชิก
26 ตุลาคม 2564 40,013.81 รายชื่อสมาชิก
25 ตุลาคม 2564 27,385.76 รายชื่อสมาชิก
20 ตุลาคม 2564 24,397.21 รายชื่อสมาชิก
18 ตุลาคม 2564 22,372.64 รายชื่อสมาชิก
14 ตุลาคม 2564 30,087.92 รายชื่อสมาชิก
13 ตุลาคม 2564 34,387.25 รายชื่อสมาชิก