ประวัติจ่ายแจคพอต

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
27 ตุลาคม 2563 26,293.05 รายชื่อสมาชิก
25 ตุลาคม 2563 25,566.46 รายชื่อสมาชิก
23 ตุลาคม 2563 74,031.15 รายชื่อสมาชิก
22 ตุลาคม 2563 29,862.22 รายชื่อสมาชิก
21 ตุลาคม 2563 25,816.40 รายชื่อสมาชิก
20 ตุลาคม 2563 26,173.68 รายชื่อสมาชิก
17 ตุลาคม 2563 40,648.75 รายชื่อสมาชิก
14 ตุลาคม 2563 38,897.56 รายชื่อสมาชิก
13 ตุลาคม 2563 33,393.59 รายชื่อสมาชิก
12 ตุลาคม 2563 25,205.37 รายชื่อสมาชิก
11 ตุลาคม 2563 63,961.43 รายชื่อสมาชิก
10 ตุลาคม 2563 22,390.64 รายชื่อสมาชิก
9 ตุลาคม 2563 64,852.29 รายชื่อสมาชิก
8 ตุลาคม 2563 20,794.24 รายชื่อสมาชิก
6 ตุลาคม 2563 69,421.24 รายชื่อสมาชิก
4 ตุลาคม 2563 23,321.15 รายชื่อสมาชิก
3 ตุลาคม 2563 64,168.88 รายชื่อสมาชิก
2 ตุลาคม 2563 52,476.90 รายชื่อสมาชิก
25 กันยายน 2563 65,061.27 รายชื่อสมาชิก
23 กันยายน 2563 37,573.09 รายชื่อสมาชิก