ประวัติจ่ายแจคพอต

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
13 มิถุนายน 2564 64,417.38 รายชื่อสมาชิก
12 มิถุนายน 2564 24,840.75 รายชื่อสมาชิก
9 มิถุนายน 2564 22,292.03 รายชื่อสมาชิก
8 มิถุนายน 2564 64,017.64 รายชื่อสมาชิก
7 มิถุนายน 2564 36,279.18 รายชื่อสมาชิก
5 มิถุนายน 2564 36,897.99 รายชื่อสมาชิก
4 มิถุนายน 2564 39,268.24 รายชื่อสมาชิก
3 มิถุนายน 2564 66,873.54 รายชื่อสมาชิก
2 มิถุนายน 2564 41,268.33 รายชื่อสมาชิก
1 มิถุนายน 2564 89,387.28 รายชื่อสมาชิก
29 พฤษภาคม 2564 60,813.48 รายชื่อสมาชิก
28 พฤษภาคม 2564 36,848.59 รายชื่อสมาชิก
24 พฤษภาคม 2564 44,557.35 รายชื่อสมาชิก
23 พฤษภาคม 2564 33,252.56 รายชื่อสมาชิก
22 พฤษภาคม 2564 35,864.36 รายชื่อสมาชิก
19 พฤษภาคม 2564 29,053.57 รายชื่อสมาชิก
18 พฤษภาคม 2564 49,123.87 รายชื่อสมาชิก
16 พฤษภาคม 2564 109,928.83 รายชื่อสมาชิก
13 พฤษภาคม 2564 35,203.33 รายชื่อสมาชิก
10 พฤษภาคม 2564 37,694.78 รายชื่อสมาชิก