ประวัติจ่ายแจคพอต

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
23 กันยายน 2563 37,573.09 รายชื่อสมาชิก
22 กันยายน 2563 45,630.26 รายชื่อสมาชิก
21 กันยายน 2563 23,515.73 รายชื่อสมาชิก
20 กันยายน 2563 39,267.70 รายชื่อสมาชิก
15 กันยายน 2563 20,610.40 รายชื่อสมาชิก
14 กันยายน 2563 22,524.01 รายชื่อสมาชิก
13 กันยายน 2563 32,451.16 รายชื่อสมาชิก
12 กันยายน 2563 40,991.38 รายชื่อสมาชิก
10 กันยายน 2563 32,386.06 รายชื่อสมาชิก
8 กันยายน 2563 47,616.88 รายชื่อสมาชิก
6 กันยายน 2563 48,203.59 รายชื่อสมาชิก
5 กันยายน 2563 38,039.76 รายชื่อสมาชิก
4 กันยายน 2563 74,898.83 รายชื่อสมาชิก
1 กันยายน 2563 34,167.51 รายชื่อสมาชิก
31 สิงหาคม 2563 51,926.60 รายชื่อสมาชิก
30 สิงหาคม 2563 25,226.65 รายชื่อสมาชิก
29 สิงหาคม 2563 105,541.12 รายชื่อสมาชิก
28 สิงหาคม 2563 30,263.25 รายชื่อสมาชิก
27 สิงหาคม 2563 50,392.32 รายชื่อสมาชิก
26 สิงหาคม 2563 71,301.01 รายชื่อสมาชิก