ประวัติจ่ายแจคพอต

รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
26 มกราคม 2564 36,127.75 รายชื่อสมาชิก
24 มกราคม 2564 20,128.96 รายชื่อสมาชิก
23 มกราคม 2564 36,663.94 รายชื่อสมาชิก
22 มกราคม 2564 27,041.53 รายชื่อสมาชิก
20 มกราคม 2564 23,299.49 รายชื่อสมาชิก
18 มกราคม 2564 37,823.82 รายชื่อสมาชิก
17 มกราคม 2564 31,244.33 รายชื่อสมาชิก
16 มกราคม 2564 28,325.06 รายชื่อสมาชิก
14 มกราคม 2564 40,190.56 รายชื่อสมาชิก
13 มกราคม 2564 47,729.04 รายชื่อสมาชิก
12 มกราคม 2564 40,068.11 รายชื่อสมาชิก
10 มกราคม 2564 38,809.40 รายชื่อสมาชิก
9 มกราคม 2564 22,556.07 รายชื่อสมาชิก
8 มกราคม 2564 23,258.40 รายชื่อสมาชิก
7 มกราคม 2564 47,007.13 รายชื่อสมาชิก
5 มกราคม 2564 71,576.64 รายชื่อสมาชิก
4 มกราคม 2564 22,309.17 รายชื่อสมาชิก
3 มกราคม 2564 20,255.10 รายชื่อสมาชิก
30 ธันวาคม 2563 21,648.03 รายชื่อสมาชิก
28 ธันวาคม 2563 23,311.01 รายชื่อสมาชิก